Geodezja w Powiecie Krakowskim

Jak załatwić
sprawę?

Narady
Koordynacyjne

 
WebEWID

Transformacja
PUWG1965-2000

Transformacja
PUWG1965-2000

Najczęściej pobierane
formularze dla geodetów

Zgłoszenie pracy geodezyjnej

   

Przykładowy spis dokumentów operatu technicznego

   

Wniosek o uwierzytelnienie dokumentów opracowanych przez Wykonawcę prac geodezyjnych

   

Pokaż wszystkie

Najczęściej pobierane
KARTY INFORMACYJNE

Wniosek o udostepnienie danych z rejestru publicznego

Wniosek o udostępnienie materiałów PZGiK mapa ewidencyjna

Wzór upoważnienia

Pokaż wszystkie

123325 ha

Powierzchnia powiatu

335047

Liczba działek

5432

Liczba obsługiwanych rocznie klientów

ok. 12500

Liczba operatów przyjmowanych do zasobu rocznie