Geodezja w Powiecie Krakowskim


Jak załatwić
sprawę?


Rezerwacja wizyt
w Urzędzie


Portal mapowy

  E-usługi :

  Portal Geodety

  Portal Rzeczoznawcy

  Portal Interesanta

  Portal Archiwisty

  Portal Projektanta

  Portal Komornika

  Narada Koordynacyjna

  InterMOD

  E-usługi :

  Portal Geodety


  Portal Rzeczoznawcy


  Portal Interesanta


  Portal Archiwisty

  Portal Projektanta


  Portal Komornika


  Narada Koordynacyjna


  InterMOD

123325 ha

Powierzchnia powiatu

335047

Liczba działek

5432

Liczba obsługiwanych rocznie klientów

ok. 12500

Liczba operatów przyjmowanych do zasobu rocznie