Struktura organizacyjna

Dyrektor Wydziału, Geodeta Powiatowy
Anna Skórka
Sekretariat
Magdalena Ziarkowska
Aneta Urban
Referat I – Ewidencji Gruntów

Kierownik: Anna Biel-Krześniak

Referat II – Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Kierownik : Jacek Maślak

Referat III – Technicznej Obsługi Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego

Kierownik: Katarzyna Gruszkowska

Zespół Koordynacji Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu
Przewodnicząca: Katarzyna Gruszkowska

Zastępca Przewodniczącego: Małgorzata Gaweł

Technologie Cyfrowe i Obsługa Bazy Danych

Justyna Guzik

Paweł Kąkol

Agnieszka Kwaśny