Wydział Geodezji,
Kartografii i Katastru

Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru jest jednym z 19 wydziałów/biur funkcjonujących w strukturze Starostwa Powiatowego w Krakowie.

Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru realizuje w szczególności zadania z zakresu prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Obecnie Wydział
tworzą:

Referat Ewidencji Gruntów

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Referat Technicznej Obsługi Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego

Technologie Cyfrowe i Obsługa Bazy Danych

Pracami Wydziału kieruje Dyrektor Wydziału,
który jednocześnie pełni funkcję Geodety Powiatowego.

Przedmiotem działalności Wydziału jest:

1. Prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym:

 • ewidencji gruntów i budynków, w tym bazy danych ewidencji gruntów i budynków
 • prowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów,
 • tworzenie, prowadzenie i udostępnianie bazy geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu,
 • tworzenie, prowadzenie i udostępnianie bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500-1:5000,
 • tworzenie i udostępnianie standardowych opracowań kartograficznych w skalach: 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000,
 • tworzenie, prowadzenie i udostępnianie bazy szczegółowych osnów geodezyjnych,
 • tworzenie, prowadzenie i udostępnianie rejestru cen i wartości nieruchomości.

2. Koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

Powiat krakowski obejmuje 17
gmin, w tym:

5

miejsko-wiejskich

12

wiejskich

Wybierz gminę z mapki obok…

Kontur Gminy Czernichów
Herb Gminy Czernichów

Gmina Czernichów

www.gmina.czernichow.pl

TERYT

120601_2

POWIERZCHNIA

8419 ha

ADRES
URZĘDU

Urząd Gminy Czernichów
ul. Gminna 1
32-070 Czernichów

Liczba
obrębów

13

Kontur Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce
Herb Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce

Gmina Igołomia-Wawrzeńczyce

www.igwa.pl

TERYT

120602_2

POWIERZCHNIA

6269 ha

ADRES
URZĘDU

Urząd Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce
Wawrzeńczyce 57
32-125 Wawrzeńczyce 57

Liczba
obrębów

13

Kontur Gminy Iwanowice
Herb Gminy Iwanowice

Gmina Iwanowice

www.iwanowice.malopolska.pl

TERYT

120603_2

POWIERZCHNIA

7109 ha

ADRES
URZĘDU

Urząd Gminy Iwanowice
Iwanowice Włościańskie 99
32-095 Iwanowice Włościańskie

Liczba
obrębów

22

Kontur Gminy Jerzmanowice-Przeginia
Herb Gminy Jerzmanowice-Przeginia

Gmina Jerzmanowice-Przeginia

www.jerzmanowice-przeginia.pl

TERYT

120604_2

POWIERZCHNIA

6817 ha

ADRES
URZĘDU

Urząd Gminy Jerzmanowice-Przeginia
ul. Rajska 22
32-048 Jerzmanowice

Liczba
obrębów

8

Kontur Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
Herb Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Gmina Kocmyrzów-Luborzyca

www.kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl

TERYT

120605_2

POWIERZCHNIA

8292 ha

ADRES
URZĘDU

Urząd Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
Luborzyca 97
32-010 Luborzyca

Liczba
obrębów

25

Kontur Gminy Krzeszowice
Herb Gminy Krzeszowice

Gmina Krzeszowice

www.gminakrzeszowice.pl

TERYT

120606_5
120606_4

POWIERZCHNIA

13944 ha

ADRES
URZĘDU

Urząd Miejski w Krzeszowicach
ul. Grunwaldzka 4
32-065 Krzeszowice

Liczba
obrębów

20

Kontur Gminy Liszki
Herb Gminy Liszki

Gmina Liszki

www.liszki.pl

TERYT

120607_2

POWIERZCHNIA

7213 ha

ADRES
URZĘDU

Urząd Gminy Liszki
Liszki 230
32-060 Liszki

Liczba
obrębów

13

Kontur Gminy Michałowice
Herb Gminy Michałowice

Gmina Michałowice

www.michalowice.malopolska.pl

TERYT

120608_2

POWIERZCHNIA

5112 ha

ADRES
URZĘDU

Urząd Gminy Michałowice
Plac Józefa Piłsudskiego 1
32-091 Michałowice

Liczba
obrębów

18

Kontur Gminy Mogilany
Herb Gminy Mogilany

Gmina Mogilany

www.mogilany.pl

TERYT

120609_2

POWIERZCHNIA

4371 ha

ADRES
URZĘDU

Urząd Gminy Mogilany
Rynek 2
32-031 Mogilany

Liczba
obrębów

10

Kontur Gminy Skała
Herb Gminy Skała

Gmina Skała

www.skala.pl

TERYT

120610_5
120610_4

POWIERZCHNIA

7484 ha

ADRES
URZĘDU

Urząd Miasta i Gminy Skała
Rynek 29
32-043 Skała

Liczba
obrębów

18

Kontur Gminy Skawina
Herb Gminy Skawina

Gmina Skawina

www.gminaskawina.pl

TERYT

120611_5
120611_4

POWIERZCHNIA

9986 ha

ADRES
URZĘDU

Urząd Miasta i Gminy Skawina
Rynek 1
32-050 Skawina

Liczba
obrębów

17

Kontur Gminy Słomniki
Herb Gminy Słomniki

Gmina Słomniki

www.slomniki.pl

TERYT

120612_5
120612_4

POWIERZCHNIA

11082 ha

ADRES
URZĘDU

Urząd Miejski Słomniki
ul. Tadeusza Kościuszki 64
32-090 Słomniki

Liczba
obrębów

24

Kontur Gminy Sułoszowa
Herb Gminy Sułoszowa

Gmina Sułoszowa

www.suloszowa.pl

TERYT

120613_2

POWIERZCHNIA

5340 h3

ADRES
URZĘDU

Urząd Gminy Sułoszowa
ul. Krakowska 139
32-045 Sułoszowa

Liczba
obrębów

5

Kontur Gminy Świątniki Górne
Herb Gminy Świątniki Górne

Gmina Świątniki Górne

www.swiatniki-gorne.pl

TERYT

120614_5
120614_4

POWIERZCHNIA

2036 ha

ADRES
URZĘDU

Urząd Miasta i Gminy Świątniki Górne
ul. Kazimierza. Bruchnalskiego 36
32-040 Świątniki Górne

Liczba
obrębów

5

Kontur Gminy Wielka Wieś
Herb Gminy Wielka Wieś

Gmina Wielka Wieś

www.wielka-wies.pl

TERYT

120615_2

POWIERZCHNIA

4827 ha

ADRES
URZĘDU

Urząd Gminy Wielka Wieś
Plac Wspólnoty 1
32-085 Szyce

Liczba
obrębów

12

Kontur Gminy Zabierzów
Herb Gminy Zabierzów

Gmina Zabierzów

www.zabierzow.org.pl

TERYT

120616_2

POWIERZCHNIA

9936 ha

ADRES
URZĘDU

Urząd Gminy Zabierzów
Rynek 1
32-080 Zabierzów

Liczba
obrębów

23

Kontur Gminy Zielonki
Herb Gminy Zielonki

Gmina Zielonki

www.zielonki.pl

TERYT

120617_2

POWIERZCHNIA

4859 ha

ADRES
URZĘDU

Urząd Gminy Zielonki
ul. Krakowskie Przedmieście 116
32-087 Zielonki

Liczba
obrębów

18

1999

Historia służby geodezyjno-kartograficznej w Powiecie Krakowskim sięga 1999 roku, kiedy ustawa o reformie administracyjnej państwa z dniem 01.01.1999 roku powołała do życia Powiat Krakowski.

Do obsługi zadań Powiatu z zakresu Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami powołany został Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, a do technicznej obsługi Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego – Powiatowe Biuro Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

2001

Na mocy przepisów prawa w latach 2001 – 2004 przejęto prowadzenie Ewidencji Gruntów i Budynków z 17 gmin powiatu krakowskiego.

2008

W maju 2008 podzielono Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami na dwa wydziały:

Geodezji, Kartografii
i Katastru
Gospodarki
Nieruchomościami

2011

W związku z likwidacją gospodarstw pomocniczych z dniem 01.01.2011 r. Powiatowe Biuro Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej zostało włączone do Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru, który funkcjonuje do dzisiaj w niemal niezmienionej strukturze.

E-usługi

Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru poprzez serwerową aplikację internetową WebEWID udostępnia interesantom urzędu, jednostkom wykonawstwa geodezyjnego, rzeczoznawcom majątkowym, notariuszom, komornikom i innym, następujące e-usługi:

Portal Geodety

portal przeznaczony dla jednostek wykonawstwa geodezyjnego, realizujący m.in. następujące funkcjonalności:

 • zgłaszanie prac geodezyjnych,
 • pobieranie danych z PODGiK,
 • przekazywanie danych do PODGiK,
 • przeglądanie listy złożonych wcześniej zgłoszeń,
 • zarządzanie zgłoszeniami prac geodezyjnych, z wykorzystaniem narzędzi pomocniczych
 • wykonywanie płatności on-line

Portal Komornika

portal przeznaczony dla komorników sądowych, umożliwiający dostęp do informacji o stanie posiadania podmiotów ujawnionych w bazie danych EGiB.

Portal Interesanta

portal przeznaczony do obsługi interesantów (sklep geodezyjny on-line), dzięki której interesant, po zalogowaniu się za pomocą profilu zaufanego ma możliwość zamówienia materiałów zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Portal Projektanta

portal realizujący usługę obsługi inwestorów i projektantów, dzięki której projektant lub inwestor może złożyć wniosek o uzgodnienie sieci uzbrojenia terenu.

Portal Rzeczoznawcy

portal przeznaczony do obsługi rzeczoznawców majątkowych umożliwiający wgląd do rejestru cen i wartości nieruchomości oraz przeglądanie aktów notarialnych kupna – sprzedaży.

Portal Archiwisty

portal służący do tworzenia nowej oraz przeglądania i modyfikowania istniejącej dokumentacji PODGiK. Portal umożliwia dodawanie i edycję dokumentówt, spraw oraz operatów i ich dokumentów składowych, a także udostępnia narzędzia do tworzenia rejestru dokumentów z dokumentacji powiązanej.

Narada Koordynacyjna

portal realizujący usługę przeznaczony do obsługi inwestorów i projektantów, przeznaczona dla przedstawicieli branż, dzięki której możliwe jest uczestnictwo w zdalnej naradzie koordynacyjnej.

InterMOD

portal realizujący usługę przeznaczoną do zdalnej aktualizacji bazy danych EGIB, dzięki której możliwe dokonanie zdalnej aktualizacji danych EGiB.

Portal Mapowy

portal przeznaczony dla interesantów urzędu, pozwala na wyszukiwanie, przeglądanie danych przestrzennych publicznie dostępnych. Przeglądarka map umożliwia użytkownikom wykonanie wielu funkcji takich jak:

 • możliwość wyszukiwania działek, budynków, adresów.
 • możliwość uzyskania podstawowych informacji o działce, budynku
 • zmienianie widoku mapy (powiększanie, oddalanie, przesuwanie),
 • dostosowywanie widoczności poszczególnych warstw (włączanie, wyłączanie, dodawanie warstw),

Rejestry IntraEWID

portal przeznaczony dla uprawnionych pracowników innych wydziałów Starostwa Powiatowego w Krakowie, a także jednostek organizacyjnych tut. Urzędu, realizujących zadania publiczne w oparciu o dane z bazy danych EGiB.

265

Ilość obrębów
ewidencyjnych
w powiecie

ok. 32000

Ilość zmian
w EGiB rocznie

ok. 14500

Ilość zgłoszeń prac
geodezyjnych rocznie

ok. 2200

Ilość wniosków na Narady Koordynacyjne rocznie