Wydział Geodezji,
Kartografii i Katastru

ul. Przy Moście 1
30-508 Kraków

Pokaż na mapie

12 656 72 19

12 656 72 26

12 656 09 81

wydz_geodezji@powiat.krakow.pl

Adres ePUAP Starostwa Powiatowego w Krakowie :  /h51m1plk0y/esodskrytka

Szczegółowe dane kontaktowe

 

Dyrektor Wydziału, Geodeta Powiatowy
Anna Skórka Pokój 208 tel. 12-395-05-15
tel./fax 12- 656-09-81
askorka@powiat.krakow.pl
Sekretariat Wydziału Pokój 207 tel. centrala 12-656-72-19
tel. centrala 12-656-72-26
tel. 12-395-05-14
tel./fax 12-656-09-81
wydz_geodezji@powiat.krakow.pl
Pracownicy
Aneta Urban
Magdalena Ziarkowska

Pokój 207

tel. 12-395-05-14
Renata Wojdak Pokój 108 tel. 12-395-05-11
Referat I – Ewidencji Gruntów
Kierownik Referatu
Anna Biel-Krześniak

Pokój 118

tel. 12-395-05-12

akrzesniak@powiat.krakow.pl
Pracownicy
Jadwiga Milc
Katarzyna Smolarczyk-Rybka
Małgorzata Walczyk

Pokój 5

tel. 12-395-05-00
Katarzyna Herjan
Michał Plutecki
Magdalena Kuciel
Pokój 6 tel. 12-395-05-01
Patrycja Marchewka
Daniel Bydłoń
Pokój 8 tel. 12-395-05-02
Karolina Bilska
Weronika Cieśla-Koczwara
Barbara Joniec
Martyna Burhard-Flak
Pokój 9 tel. 12-395-05-03 kbilska@powiat.krakow.pl
wciesla@powiat.krakow.pl
Piotr Wieczorek Pokój 101 tel. 12-395-05-05
Agnieszka Mamak
Katarzyna Janik
Anna Kwiecińska
Aleksandra Zabrzeska
Pokój 113 tel. 12-395-05-08 aziolkowska@powiat.krakow.pl
Katarzyna Papież
Małgorzata Gielarowska
Pokój 114 tel. 12-395-05-09
Katarzyna Chlebda
Elżbieta Koczwara
Teresa Kuźma
Pokój 115 tel. 12-395-05-10
ekoczwara@powiat.krakow.pl
Magdalena Cetera
Agata Lalik
Judyta Szczepanik-Ibek
Pokój 116 tel. 12-395-05-04
Marta Dubiel
Barbara Guzik
Monika Gwiazda-Tomal
Barbara Lachendrowicz-Koczur
Katarzyna Nieradzik
Krzysztof Stężalski
Pokój 206 tel. 12-395-05-13
kstezalski@powiat.krakow.pl
Referat II – Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
Kierownik Referatu
Jacek Maślak

Pokój 317

tel. 12-395-05-26
podgik@powiat.krakow.pl
jmaslak@powiat.krakow.pl
Pracownicy
Barbara Strug

Urszula Andruszkiewicz

Pokój 302

tel. 12-395-05-16

bstrug@powiat.krakow.pl,
podgik_bazy@powiat.krakow.pl
uandruszkiewicz@powiat.krakow.pl
Aleksandra Madejska
Maja Niedziela
Pokój 304 tel. 12-395-05-18 amadejska@powiat.krakow.pl
mniedziela@powiat.krakow.pl
Agnieszka Kruszec
Aneta Kurowska
Przemysław Wróbel
Pokój 308 tel. 12-395-05-21 akruszec@powiat.krakow.pl
akurowska@powiat.krakow.pl
pwrobel@powiat.krakow.pl
Karolina Jastrząb
Kinga Pacia
Sławomir Szyniec
Pokój 313 tel. 12-395-05-22 kjastrzab@powiat.krakow.pl
kpacia@powiat.krakow.pl
sszyniec@powiat.krakow.pl
Mariola Romanek Pokój 314 tel. 12-395-05-23 mromanek@powiat.krakow.pl
Magdalena Cyganek
Piotr Pacocha
Magdalena Kleczyńska
Monika Król
Aneta Fronczek
Pokój 315 tel. 12-395-05-24 mcyganek@powiat.krakow.pl
ppacocha@powiat.krakow.pl
mkleczynska@powiat.krakow.pl
mkrol@powiat.krakow.pl
afronczek@powiat.krakow.pl
Klaudia Krzemińska
Zofia Różycka
Katarzyna Szkałuba
Pokój 316 tel. 12-395-05-25 kkrzeminska@powiat.krakow.pl
zrozycka@powiat.krakow.pl
kszkaluba@powiat.krakow.pl
Elżbieta Chwastarz
Monika Mroszczyk
Magdalena Czubek
Pokój 318 tel. 12-395-05-27 echwastarz@powiat.krakow.pl
mmroszczyk@powiat.krakow.pl
mczubek@powiat.krakow.pl
Barbara Łukasik Pokój 320 tel. 12-410-08-50 podgik@powiat.krakow.pl
Referat III – Technicznej Obsługi Powiatowego Zasobu Geodezyjnego,
       Zespół Koordynacji Projektowych Sieci Uzbrojenia Terenu
Kierownik Referatu
Katarzyna Gruszkowska

Pokój 307

tel. 12-395-05-20
tel. 12-259-00-60

kgruszkowska@powiat.krakow.pl
Pracownicy
Dominika Kida

Pokój 101

tel. 12-395-05-05

dkida@powiat.krakow.pl
Urszula Oramus Pokój 102 tel. 12-395-05-06 uoramus@powiat.krakow.pl
Bożena Kwiecińska
Ewelina Ligas
Pokój 104 tel. 12-395-05-07 bkwiecinska@powiat.krakow.pl
eligas@powiat.krakow.pl
Małgorzata Gaweł
Maria Krawiec
Marta Wieliczko
Magdalena Koziołek
Pokój 306 tel. 12-395-05-19 mgawel@powiat.krakow.pl
mkrawiec@powiat.krakow.pl
mwieliczko@powiat.krakow.pl
mkoziolek@powiat.krakow.pl
Technologie Cyfrowe i Obsługa Bazy Danych
Pracownicy Pokój 303 tel. 12-395-05-17 webewid@gkik.powiat.krakow.pl
Justyna Guzik
Paweł Kąkol
Agnieszka Kwaśny
 

jguzik@powiat.krakow.pl
pkakol@powiat.krakow.pl
akwasny@powiat.krakow.pl

Agnieszka Skorża
Joanna Bolanowska
Pokój 302 tel. 12-395-05-16 askorza@powiat.krakow.pl
jbolanowska@powiat.krakow.pl
Wydział Finansów – Referat II Opłat za czynności geodezyjne
Pracownicy
Beata Wałach
Gabriela Karolczyk

Pokój 305

tel. 12-252-05-29

bwalach@powiat.krakow.pl
Monika Kotula Pokój 117 Kasa nr 1 mkotula@powiat.krakow.pl
Portiernia
tel. centrala 12-656-72-19
tel.12-656-72-26