Aktualne informacje o danych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego z obszaru powiatu krakowskiego