Godziny pracy Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru: