Formularze i aplikacje dla geodetów


UWAGA !!! – Aktualna wersja aplikacji TurboEWID w powiecie krakowskim – 9.4


Poniżej zamieszczamy zestaw przykładowych dokumentów, formularzy, wzorów i aplikacji,
które zaleca się wykorzystać w ramach wykonywanych prac geodezyjnych.

Zgłoszenie pracy geodezyjnej
Uzupełniające zgłoszenie pracy geodezyjnej
Zawiadomienie o wykonaniu prac zgłoszonych przed 31.07.2020 r.
Zawiadomienie o przekazaniu wyników prac zgłoszonych po 31.07.2020 r.
Protokół ustalenia granic
Wniosek o publikacje zawiadomień w BIP
Wykaz identyfikatorów terytorialnych
Informacja dla geodetów_OPRACOWANIE DANYCH BDOT500 GESUT 2022.10.06
Aplikacje do transformacji danych między układami współrzędnych płaskich “KUL Skawina”, “PUWG 1965” i “PL-2000”
oraz przeliczania wysokości pomiędzy układami współrzędnych wysokościowych „Kronsztadt 60” i „Kronsztadt 86”