Formularze i aplikacje dla geodetów

 

UWAGA !!! – Aktualna wersja aplikacji TurboEWID w powiecie krakowskim – v.10

 

Poniżej zamieszczamy zestaw przykładowych dokumentów, formularzy, wzorów i aplikacji, które zaleca się wykorzystać w ramach wykonywanych prac geodezyjnych.

Zestawienie władających sieciami uzbrojenia terenu w powiecie krakowskimPobranie pliku w formacie Acrobat Reader Pobranie pliku w formacie Microsoft Word
Zawiadomienie o wykonaniu prac zgłoszonych przed 31.07.2020 r.Pobranie pliku w formacie Acrobat Reader Pobranie pliku w formacie Microsoft Word
Zawiadomienie o przekazaniu wyników prac zgłoszonych po 31.07.2020 r.Pobranie pliku w formacie Acrobat Reader Pobranie pliku w formacie Microsoft Word
Aplikacje do transformacji danych między układami współrzędnych płaskich “KUL Skawina”, “PUWG 1965” i “PL-2000”
oraz przeliczania wysokości pomiędzy układami współrzędnych wysokościowych „Kronsztadt 60” i „Kronsztadt 86”Paczka z aplikacjami do pobrania