Wydłużenie terminu uzgodnień geodezyjnych na terenie gminy Kocmyrzów-Luborzyca

09-12-2022

 

Informacja dot. wykonywania prac na terenie
gminy Kocmyrzów-Luborzyca

(Dotyczy operatów składanych w terminie od 14.03.2022 –27.02.2023)

 

Informujemy, że na terenie jednostki ewidencyjnej Kocmyrzów-Luborzyca wykonywana jest modernizacja ewidencji gruntów i budynków. Przy sporządzaniu dokumentacji geodezyjnej, obliguje się wykonawców prac geodezyjnych, do uzgodnienia z firmą Tukaj Mapping Central Europe Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Odrzańskiej 7, 30-408 Kraków  wszelkich czynności skutkujących zmianami w operacie ewidencji gruntów i budynków. Pisemne poświadczenie dokonania uzgodnienia potwierdzone przez firmę Tukaj Mapping Central Europe Sp. z o.o. należy dołączyć do sporządzanego operatu.

 

Ponadto informujemy, iż w przypadku wykonywania prac dotyczących inwentaryzacji powykonawczej budynku, lub prac innego celu, które miałyby skutkować zmianą użytku gruntowego  NIE NALEŻY WYKONYWAĆ DOKUMENTACJI DOTYCZĄCEJ ZMIANY UŻYTKU.

 

 

Dane kontaktowe do firmy Tukaj Mapping Central Europe Sp. z o.o.:

 

tel: (12) 269 27 47

e-mail: modernizacja.kocmyrzow-luborzyca@tmce.pl