Prace scaleniowe na terenie obrębów Czubrowice i Przeginia w gminie Jerzmanowice-Przeginia – ZMIANA TERMINU

16-12-2022

Informacja dot. wykonywania prac na terenie gminy Jerzmanowice – Przeginia, obręby: CZUBROWICE I PRZEGINIA

(Dotyczy operatów składanych w terminie od 20.10.2021 – 28.02.2023)

Informujemy, że na terenie obrębu PRZEGINIA oraz obrębu CZUBROWICE gmina JERZMANOWICE – PRZEGINIA prowadzone jest postępowanie scaleniowe gruntów. Przy sporządzaniu dokumentacji geodezyjnej, obliguje się wykonawców prac geodezyjnych, do uzgodnienia z geodetami projektantami dla ww. obiektów wszelkich czynności skutkujących zmianami w operacie ewidencji gruntów i budynków.

Pisemnie poświadczenie dokonania uzgodnienia potwierdzone przez Projektanta Scalenia należy dołączyć do sporządzanego operatu technicznego.

 

Dane kontaktowe do geodetów Projektantów Scalenia:

  1. Agnieszka Nowak – 533 309 351; agnieszka.nowak@kbgitr.com.pl – obręb Przeginia
  2. Stefan Tokarczyk – 605 617 470; stefan.tokarczyk@kbgitr.com.pl – obręb Czubrowice