INFORMACJA dotycząca wykonywania prac geodezyjnych na terenie gminy Zabierzów

27-09-2022

 

Informacja dot. wykonywania prac na terenie gminy Zabierzów

(Dotyczy operatów składanych w terminie od 14.06.2021 – 25.10.2022)

Informujemy, że na terenie jednostki ewidencyjnej Zabierzów wykonywana jest modernizacja ewidencji gruntów i budynków. Przy sporządzaniu dokumentacji geodezyjnej, obliguje się wykonawców prac geodezyjnych, do uzgodnienia z firmą Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne w Krakowie sp. z o.o. z siedzibą przy ul. K. Łowińskiego 7E, 31-752 Kraków, wszelkich czynności skutkujących zmianami w operacie ewidencji gruntów i budynków. Pisemne poświadczenie dokonania uzgodnienia potwierdzone przez firmę Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne w Krakowie sp. z o.o. należy dołączyć do sporządzanego operatu.

 Ponadto informujemy, iż w przypadku wykonywania prac dotyczących inwentaryzacji powykonawczej budynku, lub prac innego celu, które miałyby skutkować zmianą użytku gruntowego  NIE NALEŻY WYKONYWAĆ DOKUMENTACJI DOTYCZĄCEJ ZMIANY UŻYTKU.

Dane kontaktowe do firmy Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne w Krakowie sp. z o.o.:

tel:       (12) 421-41-22 wew.367

mail:    modernizacja.zabierzow@opgk.krakow.pl